Siirry sisältöön

Hallitus päätti Veikkauksen tuottojen korvaamisesta järjestöille

Suomen hallitus ilmoitti keskiviikkona päättäneensä korvata kaikille Veikkauksen edunsaajille vuoden 2021 osalta pelituottojen alenemisesta koituvat menetykset valtion budjetin kautta.

Tämä oli tärkeä päätös, jossa keskellä koronaviruspandemiakriisiä ei lisätä inhimillisiä, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia erilaisille väestöryhmille, joiden kanssa sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät tärkeää järjestölähtöistä toimintaa ja auttamistyötä.

Tämän työn merkityksen tunnistaminen oli tärkeää. Meillä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä tämä tarkoittaa merkittävää perhelomituksen ja kehittämistoiminnan tekemää työtä ja toimintaa. Pystymme auttamaan niitä vanhempia ja perheitä, jotka hoitavat ilman omaishoitajan sopimusta lapsuuden kodeissa asuvia kehitysvammaisia ihmisiä.

Perheissä voi olla useampiakin apua ja tukea tarvitsevia henkilöitä ja heillä voi olla laajoja tuen tarpeita. Kehittämistoimintamme tekee merkittävää ja kunnianhimoista työtä yhdessä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa. Nyt koronaviruspandemian aikana kehittämistoimintamme on ottanut käyttöön uusia tapoja pitää yhteyttä kehitysvammaisiin ja erityistä tukea tarvitseviin ihmisiin ja heidän perheisiinsä.

On kuitenkin hyvä huomata, että vuoden 2022 osalta muutoksia rahoitukseen on tulossa ja siihen on sopeuduttava.

Koronajälleenrakentaminen tulee jatkumaan koko 2020-luvun, mutta Veikkauksen tuloihin liittyy monia alenemispaineita. Tähän tarvitsee varautua ja Palvelusäätiö on omalta osaltaan aloittanut varautumisen.

Lisäksi pelimonopoliin liittyviä kysymyksiä pitää pohtia. On hyvä huomata, että pelimonopolin purkaminen ei tule vähentämään peliongelmia. Ruotsissa on markkinointi ja mainonta kasvanut erään tiedon mukaan 14-kertaiseksi lisenssijärjestelmään siirtymisen myötä. Tavoitteena on tietenkin lisätä pelaamista.


Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi